Doxing: Wat het is en hoe je jezelf kunt beschermen

Doxing, ook wel bekend als het openbaar maken van persoonlijke informatie met de intentie om te intimideren, vormt een ernstige schending van zowel je eigen privacy als die van anderen. Slachtoffers, vaak personen met een publieke functie, ondervinden ernstige gevolgen voor hun veiligheid, beroepsuitoefening en zelfs hun fundamentele vrijheden. Het reikt echter verder dan dat, aangezien zelfs mensen in je directe omgeving slachtoffer kunnen worden van doxing. Het is belangrijk te realiseren dat bij een ransomware-aanval vaak vergelijkbare gevolgen optreden als bij doxing, doordat gegevens worden gestolen en vervolgens gebruikt om te intimideren. Als deze gegevens ook persoonlijke informatie bevatten, bestaat ook hier het risico van doxing.

De gevolgen van doxing

Veiligheidsangst

Doxing creëert een klimaat van voortdurende angst voor de veiligheid van slachtoffers en hun dierbaren. Het vrijgeven van persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummer, stelt kwaadwillenden in staat om directe fysieke bedreigingen te uiten. Slachtoffers leven met de constante vrees voor ongewenste confrontaties, wat hun algehele welzijn en gemoedsrust aantast.

Beperking van vrijheid

Het doelbewust blootstellen van persoonlijke informatie beperkt de vrijheid van slachtoffers om hun mening te uiten en hun dagelijkse leven te leiden. Door doxing voelen slachtoffers zich gedwongen om terughoudend te zijn in hun online activiteiten en sociale interacties, wat een aanzienlijke impact heeft op hun persoonlijke en professionele leven.

Psychologische impact

Doxing heeft niet alleen externe gevolgen, maar veroorzaakt ook ernstige psychologische schade. Slachtoffers ervaren vaak stress, angst, en in sommige gevallen, posttraumatische stressstoornis (PTSS). De wetenschap dat hun persoonlijke informatie te grabbel ligt voor een breder publiek kan langdurige psychologische effecten hebben op de emotionele en mentale gezondheid van de slachtoffers.

Doxing en de wet

Juridische Consequenties

Met de invoering van de wet tegen doxing zijn er nu duidelijke juridische consequenties voor daders. Het verspreiden van persoonsgegevens met intimidatie als doel kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, met gevangenisstraffen tot twee jaar of boetes tot 22.500 euro. Deze juridische maatregelen zijn bedoeld als afschrikmiddel en als een krachtig signaal dat doxing niet getolereerd zal worden in onze samenleving.

Rol van Politie en Openbaar Ministerie

De wet geeft de politie en het Openbaar Ministerie uitgebreidere bevoegdheden om effectiever op te treden tegen doxing. Hierdoor kunnen daders sneller worden opgespoord en vervolgd. Het versterkt de handhaving van de wet en draagt bij aan een proactieve aanpak om de veiligheid en privacy van individuen te waarborgen.

Civiele procedures

Een belangrijk aspect van de wet is het toestaan van civiele procedures. Slachtoffers kunnen een schadevergoeding eisen en de verwijdering van onrechtmatige content afdwingen als ze weten wie verantwoordelijk is voor het online plaatsen van de persoonsgegevens. Dit biedt slachtoffers de mogelijkheid om niet alleen gerechtigheid te zoeken, maar ook om hun leven weer op te bouwen na de schadelijke gevolgen van doxing.

Hoe je de effecten van doxing kan beperken en/of voorkomen

Preventie

Bescherming tegen doxing begint met preventie. Individuen moeten zich bewust zijn van de potentiële risico’s van het delen van persoonlijke informatie online. Het beperken van de hoeveelheid openbare informatie en het gebruik van privacy-instellingen op sociale media zijn essentiële stappen. Controleer welke informatie publiekelijk beschikbaar is van jezelf door jezelf te googelen. Ga je socialmediaplatformen na en controleer hier de privacy instellingen, welke informatie wil je met anderen delen en welke niet? En wees alert op het delen van meer informatie, deel geen onnodige informatie over je privé als dit niet nodig is. Het internet bewaard en vergeet niet. Probeer bijvoorbeeld maar eens je website op te zoeken in de Internet Archive.

Sterke wachtwoorden

Het gebruik van sterke, unieke wachtwoorden voor online accounts is een fundamenteel aspect van bescherming. Daders van doxing kunnen proberen toegang te krijgen tot persoonlijke accounts om meer informatie te vergaren. Een sterk wachtwoord is een effectieve barrière tegen ongeautoriseerde toegang.

Melding maken

Slachtoffers en getuigen van doxing worden aangemoedigd om incidenten onmiddellijk te melden. Online platforms hebben vaak mechanismen voor het melden van misbruik, en autoriteiten zijn beter in staat om op te treden wanneer ze op de hoogte zijn van dergelijke gevallen. Snel handelen bij vermoedens van doxing is cruciaal om verdere schade te voorkomen.

Meer informatie over doxing? Kijk dan even op de website van Eset.

JouwertWielinga•FE396A3500•Brandinginbeeld

Laat je ontzorgen door de adviseurs van Asfelias

Wij zijn Asfelias begonnen om kleinere bedrijven te helpen bij het weerbaarder worden tegen cybercriminelen. De kans is groot dat je de kennis, kunde en tijd niet hebt om voldoende aandacht te geven aan cybersecurity binnen je bedrijf. Wij ontzorgen je daarom zoveel mogelijk op dit gebied. We maken samen met jouw je bedrijf stap voor stap weerbaarder.