Privacybeleid en verklaring

Asfelias, gevestigd aan Mûnewei 7 9109 NX De Falom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mûnewei 7
9109 NX
De Falom

0626511073

Persoonsgegevens die wij verwerken

Asfelias verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, deze gebruiken we voor onze communicatie naar u toe.
Bedrijf adresgegevens, dit is niet verplicht, maar vaak wel handig om fysieke afspraken mogelijk te maken.
Telefoonnummer, voor spoed en directe communicatie
E-mailadres, voor de overige communicatie 
IP-adres, om effectieve beveiliging uit te kunnen voeren op onze website en voor scandoelen bij een scan.
Gegevens over uw activiteiten op onze website (Geanonimiseerd), zo leren wij welke elementen van onze website goed en onvoldoende werken zodat we effectievere en betere informatie kunnen aanbieden. We delen deze informatie niet aan derden.
Bankrekeningnummer, niet verplicht, maar soms nodig bij een credit of andere transactie.
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, e-mail en telefonische communicatie middelen.
 
We verwerken en bewaren uw gegevens alleen in de EU. Daarmee zijn ze beschermd door de Europese privacyverordening (AVG).
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@asfelias.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Asfelias verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren of uit te voeren

– Asfelias verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Asfelias maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Asfelias) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Asfelias bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 
 
Website statistieken:
Wij maken gebruik van twee statistiek oplossingen die ingesteld zijn om geen persoonsgegevens te verzamelen. We maken gebruik van Google Analytics 4 (ingeperkt) en Piwik Pro. Beide oplossingen bewaren deze gegevens voor 14 maanden.
 
Statistieken die we gebruiken om de beveiliging van onze website te verbeteren en aanvallen te voorkomen worden tot 31 dagen lang bewaard.
 
Scan resultaten:
In onze scanresultaten staan normaliter geen persoonsgegevens, indien dit wel het geval is worden deze bij ontdekking zoveel mogelijk verwijderd of geanonimiseerd. Scan resultaten worden voor 36 maanden bewaard indien hier geen aparte afspraken over gemaakt zijn. Deze resultaten worden niet opgeslagen op deze website, maar in een aparte beveiligde omgeving.
 
Financiële gegevens:
Standaard financiële gegevens die gebruikt worden voor contracten, offertes en facturen worden minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar bewaard voor de Nederlandse btw en belastingregels.
 
Communicatie:
Communicatie via mail of whatsapp wordt voor de lengte van de samenwerking bewaard en wordt 36 maanden na het laatste contact verwijderd indien er geen andere afspraken zijn gemaakt.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

We maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Veel van deze partijen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor hun gegevensverwerking. We maken alleen gebruik van de diensten van dergelijke bedrijven als ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. We gaan dus niet in zee met bedrijven waarvan wij weten dat die uw gegevens verhandelen. Als een partij uw persoonsgegevens namens ons verwerkt, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zij mogen de gegevens alleen voor onze doelen verwerken.

Neem contact met ons op om een overzicht te ontvangen van de diensten die wij gebruiken van andere bedrijven. Dit kan door een vraag te sturen naar security@asfelias.nl, we proberen je dan binnen 7 dagen een passend antwoord te geven.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Asfelias gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Asfelias gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op een geanonimiseerde manier. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld analytische bedrijven en beveiligingsoplossingen. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden in ons cookiebeleid.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Asfelias en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@asfelias.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij bewijs van uw identiteit die gelijk staat aan de door u aangeleverde informatie. Indien u uw identiteitsbewijs opstuurt raden wij u aan om uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Asfelias wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Asfelias neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij volgen hierin de standaarden van het Digital Trust Center, CIS Controls en onderdelen van de ISO 27001. Denk hierbij aan het verplichten van 2FA voor accounts, lange wachtwoorden van minimaal 16 tekens, minimale rechten voor accounts, gebruik van versleuteling bij opslaglocaties en diverse andere maatregelen die passend zijn voor de omvang en capaciteit van de organisatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via security@asfelias.nl