Logging: Het Ondergeschoven Kindje van Cybersecurity

Het is niet langer een kwestie van ‘of’ je getroffen zult worden door een cyberaanval, maar eerder ‘wanneer’ dit zal gebeuren. Om effectief met deze dreigingen om te gaan en de gevolgen van een aanval te minimaliseren, is het van cruciaal belang om gedetailleerde loginformatie vast te leggen en te beheren. In dit artikel zullen we de betekenis van loginformatie bespreken, waar je op moet letten en praktische voorbeelden geven om je te helpen deze belangrijke taak aan te pakken.

Wat is log informatie?

Loginformatie omvat het vastleggen van allerlei gebeurtenissen en acties binnen de netwerken en hard- en softwaresystemen van een organisatie. Het biedt inzicht in wat er binnen een bepaald systeem is gebeurd. Dit omvat onder andere:

  • Gebruikersactiviteiten: Het bijhouden van acties van gebruikers in het bedrijfsnetwerk. Dit kan variëren van inlogpogingen tot de specifieke acties die ze binnen applicaties ondernemen.
  • Statuswaarschuwingen: Het registreren van waarschuwingen of meldingen die aangeven dat er iets ongewoons of verdachts is gebeurd in het systeem.
  • Inlogpogingen: Het vastleggen van elke inlogpoging, ongeacht of deze succesvol was of niet. Dit is essentieel om verdachte activiteiten te detecteren, zoals meerdere mislukte inlogpogingen.

Het bijhouden van loginformatie kan plaatsvinden in verschillende systemen, waaronder beveiligings- en antivirussoftware, firewalls, besturingssystemen, servers en netwerkapparatuur.

Het nut van logging

Detecteren

Het proactief voorkomen van cyberaanvallen is mogelijk door gedetailleerde logininformatie te analyseren. Hierdoor kunnen verdachte patronen, ongebruikelijke activiteiten of afwijkende inlogpogingen snel opgemerkt worden. Dit vroege waarschuwingssysteem stelt bedrijven in staat om onmiddellijk actie te ondernemen, zoals het blokkeren van verdachte gebruikersaccounts, het wijzigen van toegangsrechten of het inschakelen van aanvullende beveiligingslagen. Proactief ingrijpen minimaliseert de impact van potentiële aanvallen en kan zelfs volledige inbraken voorkomen.

Reflecteren

Naast het proactief detecteren van aanvallen biedt logging waardevolle gegevens voor achteraf analyse en reflectie. In het geval van een beveiligingsincident biedt loginformatie gedetailleerde inzichten in wat er precies is gebeurd. Beveiligingsteams kunnen de loggegevens gebruiken om de oorsprong en de aard van de aanval te begrijpen, de gebruikte aanvalstechnieken te identificeren en zelfs de identiteit van de aanvaller vast te stellen. Deze analyse is van onschatbare waarde voor het verbeteren van de algehele beveiligingsinfrastructuur.

Basis tips voor logging

  1. Standaard logfunctionaliteit: Controleer of de logfunctionaliteit in een bepaald systeem is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, moet je deze handmatig activeren. 
  2. Opslag en toegangsbeheer: Zorg ervoor dat gevoelige logbestanden op een veilige manier worden opgeslagen en dat alleen geautoriseerde personen binnen de organisatie toegang hebben tot deze gegevens. Sterke toegangscontroles en encryptie zijn essentieel.
  3. Bewaartermijnen: Overweeg hoe lang je logbestanden moet bewaren. Het bewaren van logbestanden gedurende een bepaalde periode stelt je in staat om incidenten te onderzoeken, zelfs nadat ze hebben plaatsgevonden. Houd rekening met de privacywetgeving en de opslagruimte.

Geavanceerde tips omtrent logging

Naast het basisadvies zijn er geavanceerde stappen die je kunt nemen om je loginformatiebeheer te versterken en proactief te reageren op mogelijke aanvallen.

  1. Hoeveelheid gegevens: Als je meerdere systemen gebruikt die loginformatie genereren, kan dit leiden tot enorme hoeveelheden gegevens. Overweeg geavanceerde tools en technologieën voor logbeheer om grote hoeveelheden loggegevens efficiënt te verwerken en analyseren.
  2. Actieve monitoring en afhandeling: Het interpreteren, monitoren en adequaat reageren op loginformatie vereist tijd, geld en expertise. Overweeg of je binnen je organisatie de middelen hebt om dit effectief te doen. Als alternatief kun je overwegen om een externe monitoringdienst in te schakelen. Bijvoorbeeld, een gespecialiseerd bedrijf kan de loginformatie actief monitoren en verdachte activiteiten direct rapporteren.
  3. Centrale opslag: Voor een overzichtelijke aanpak kun je loginformatie op een centrale locatie voor monitoring opslaan met behulp van SIEM (Security Information and Event Management) en securityproducten zoals Splunk. Dit maakt het eenvoudiger om loggegevens te centraliseren en te analyseren.

Het vastleggen, opslaan en effectief beheren van loginformatie is een complexe taak, maar het is belangrijk voor het beveiligen van je organisatie tegen cyberdreigingen. Begin met het uitvoeren van de basis tips en probeer waar dit mogelijk is om de geavanceerde tips te volgen. Het ontbreken van gedetailleerde loginformatie kan ervoor zorgen dat je in het duister tast bij het oplossen van incidenten en het voorkomen van mogelijke aanvallen. Ga vandaag nog aan de slag met het implementeren van een robuust logging om de veiligheid van je organisatie te waarborgen.

JouwertWielinga•FE0O5A6186•Brandinginbeeld

Hulp nodig bij het cyberweerbaar maken van je bedrijf?

Cybercrime komt steeds vaker voor bij klein bedrijven. De impact van een cyberaanval is enorm voor een bedrijf. Met basis maatregelen kun je de kans en impact van een cyberaanval fors verlagen. Neem daarom contact met ons op voor vrijblijvend advies en ontdek de mogelijkheden om cyberweerbaar te worden!