Bij Asfelias vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar security@asfelias.nl
 • Verstuur in de eerste mail geen uiterst gevoelige informatie. Wij zetten een beveiligde manier van communiceren voor u op indien gevoelige informatie gedeeld moet worden.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen (in ieder geval voor 3 maanden na ontdekking), totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 7 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Mocht u een kritiek en voor ons onbekend beveiligingsprobleem hebben gevonden dan bieden we u een beloning aan. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met in ieder geval een lokaal speciaalbiertje.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Onze tekst is gebaseerd op de tekst van Floor Terra, gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie. Deze is te vinden via https://responsibledisclosure.nl

NB: Inmiddels is de Leidraad van de NCSC aangepast en op hun website te vinden. De term Responsible Disclosure wordt vervangen door Coordinated Vulnerability Disclosure.